Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Równowaga

Równowaga

Zgodnie z obietnicą zaczniemy od zasady równowagi w projektowaniu graficznym.

Podobnie jak ciało fizyczne każdy skończony projekt ma swój środek ciężkości czy punkt podparcia.

 

Rodzaje równowagi

 1. symetryczna – elementy kompozycji rozłożone są równo po dwóch stronach poziomej lub pionowej osi symetrii (podtypy: symetria wieloosiowa – kompozycja jest zrównoważona wg więcej niż jednej osi, symetria radialna – elementy rozstawione równo po obu stronach centralnego punktu kompozycji)
 2. asymetryczna – elementy kompozycji różnią się właściwościami, np. rozmiarem czy kształtem ale są tak rozmieszczone, że pomimo różnic wzajemnie się równoważą.

Rodzaje równowagi

Równowaga

Osiąganie równowagi w kompozycji

Równowagę w kompozycji tworzymy poprzez takie właściwości elementów jak:

 • położenie/głębia
 • rozmiar
 • kształt
 • kolor/tekstura
 • kierunek.

Położenie

 1. ciężar elementu wzrasta wraz z oddaleniem od środka kompozycji (najwięcej będzie ważył ten co dotknie krawędzi, zwłaszcza górnej)
 2. element będzie tym cięższy im wyżej go umieścimy
 3. elementy po prawej stronie wydają się cięższe od tych po lewej
 4. wyodrębnienie – zwiększa ciężar elementu

Głębia przestrzenna – przedmiot dalszy wydaje nam się większy i cięższy.

Rozmiar – przy jednakowych pozostałych czynnikach element większy będzie cięższy.

Kształt – regularne kształty prostych figur geometrycznych są cięższe od kształtów nieregularnych.

Kolor – ciemne kolory są cięższe od jasnych, gorące cięższe od chłodnych a jednolicie wypełnione od tych wypełnionych teksturą.

Kierunek – kierunek od lewej do prawej spostrzegany jest jako łatwiejszy, bardziej banalny.

Brak równowagi

Brak równowagi

Można jeszcze dodać, że  element wzbudzający zainteresowanie, np. ze względu na jego treść, złożoność, emocje u odbiorcy jest cięższy od emocjonalnie obojętnego a przestrzeń pozytywna jest wizualnie cięższa niż negatywna.

Możesz skomentować wpis, lub utworzyć trackback z własnej strony.

Skomentuj