Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Rytm

Rytm

Co to jest rytm?

Rytm w projektowaniu graficznym może zostać opisany jako pewien rodzaj ruchu. Jeśli umieścimy w projekcie sekwencję takich samych lub podobnych do siebie elementów, w stałych lub zmiennych odstępach, powstanie ścieżka, wzdłuż której będzie podążał wzrok odbiorcy.  Rytm  w kompozycji wizualnej można porównać do rytmu w muzyce. Różnica polega na tym, że „tempo” jest odbierane przez zmysł wzroku a nie słuchu.

Do czego służy rytm i jak się go buduje?

W projektowaniu graficznym rytm ma za zadanie pokierowanie uwagą odbiorcy w sposób zaplanowany przez projektanta. Ponieważ działa uspokajająco jest również narzędziem ujednolicenia kompozycji i budowania harmonii. Obecność rytmu wprowadza do kompozycji porządek i przewidywalność.

Rytm buduje się poprzez powtarzanie w projekcie określonych elementów graficznych, np. kształtu czy koloru. Przykładem może być konsekwentne prezentowanie tych samych elementów (logo, koloru, ikon) w tym samym miejscu przez wszystkie strony publikacji czy serwisu internetowego.

Rodzaje rytmu w projektowaniu graficznym

W projektowaniu możemy wyróżnić następujące rodzaje rytmu:

  1. regularny – powstaje w wyniku ułożenia elementów w równych odstępach lub w ramach cyklicznego wzoru; taki rytm stwarza wrażenie oficjalności, stabilności i porządku
  2. postępujący – właściwości elementów zmieniają się stopniowo; zmieniającą się właściwością może być, np. rozmiar czy kolor; taki rytm  sprawia wrażenie rozwoju (spadku)
  3. płynny – ma organiczny charakter i nie ma w nim ustalonego wzoru, jest zmienny jak woda w strumieniu, który cały płynie w jednym kierunku ale fale poruszają się w różny sposób.
Typy rytmu

Rodzaje rytmu w projektowaniu graficznym

Wariacje w powtórzeniach

Równie ważne jak powtórzenia są w rytmie wariacje. Rytm, który jest zbyt perfekcyjny staje się monotonny i zabójczy dla zainteresowania. Żeby przyciągnąć uwagę odbiorcy konieczne są urozmaicenia czyli wariacje. Tworzy się je poprzez modyfikację ustalonego wzoru, zmianę właściwości powtarzanych elementów czy odstępów pomiędzy nimi.  Im bardziej zróżnicowane zmiany tym bardziej złożony rytm.

Wariacje

Wariacje

Możesz skomentować wpis, lub utworzyć trackback z własnej strony.

1 odpowiedź do “Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Rytm”

  1. ¿Qué es el ritmo? | Gráfica napisał(a):

    […] Fuente: Fuente: http://www.designer.info.pl/zasady-projektowania-graficznego-rytm […]

Skomentuj