Techniki kreatywnego myślenia >> Definiowanie problemu > Kompas

Kompas jest techniką wykorzystywaną do właściwego definiowania problemów. A problem właściwie zdefiniowany jest w połowie rozwiązany.
Zaczynamy od zapisania naszego problemu w formie pytania zaczynającego się od słowa „Jak”. Do tak sformułowanego zagadnienia zadajemy następnie pytanie „Dlaczego?”. Odpowiedź zapisujemy i do tej odpowiedzi zadajemy kolejne pytanie „Dlaczego?”.

Przykład

Pierwotna definicja problemu:  Jak nauczyć się szybko czytać?

Dlaczego? Żeby przeczytać większą ilość książek w określonym czasie.

Dlaczego? Żeby szybko opanować wiedzę z zakresu … itd.

Powtarzamy proces do chwili, kiedy poczujemy, że zabrnęliśmy w ślepy zaułek.

Wśród odpowiedzi możemy znaleźć rzeczywiste źródło naszego problemu a kiedy zamienimy ją w pytanie zaczynające się od słowa „Jak” otrzymamy jego właściwą definicję.

Możesz skomentować wpis, lub utworzyć trackback z własnej strony.

Skomentuj