Tagi wpisu ‘rytm w projektowaniu’

Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Rytm

Rytm

Co to jest rytm? Rytm w projektowaniu graficznym może zostać opisany jako pewien rodzaj ruchu. Jeśli umieścimy w projekcie sekwencję takich samych lub podobnych do siebie elementów, w stałych lub zmiennych odstępach, powstanie ścieżka, wzdłuż której będzie podążał wzrok odbiorcy.  Rytm  w kompozycji wizualnej można porównać do rytmu w muzyce. Różnica polega na tym, że […]