Tagi wpisu ‘metoda scamper’

Techniki kreatywnego myślenia > Mapy myśli i metoda SCAMPER

Mapy myśli są narzędziem generowania pomysłów przydatnym i wykorzystywanym nie tylko w projektowaniu graficznym. Metoda ta polega na przedstawieniu w formie graficznej słów, obrazów i pomysłów powiązanych z zagadnieniem kluczowym lub problemem, który chcemy rozwiązać. Można ją stworzyć przy pomocy przeznaczonego do tego celu oprogramowania ale istnieje pogląd, że mapy tworzone ręcznie na kartce papieru […]