Tagi wpisu ‘jasność’

Elementy projektowania >> Kolor > Barwa, nasycenie, jasność

Jak pisałam w poprzednim artykule kolor jest wrażeniem zmysłowym wywoływanym w mózgu, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego. Główny wpływ na to wrażenie (ale nie jedyny) ma skład widmowy odbieranego promieniowania świetlnego oraz jego ilość. W związku z powyższym każdy kolor posiada trzy podstawowe właściwości: barwę (ang. hue) nasycenie (ang. saturation) jasność  […]