Techniki kreatywnego myślenia > Mapy myśli i metoda SCAMPER

Mapy myśli są narzędziem generowania pomysłów przydatnym i wykorzystywanym nie tylko w projektowaniu graficznym. Metoda ta polega na przedstawieniu w formie graficznej słów, obrazów i pomysłów powiązanych z zagadnieniem kluczowym lub problemem, który chcemy rozwiązać. Można ją stworzyć przy pomocy przeznaczonego do tego celu oprogramowania ale istnieje pogląd, że mapy tworzone ręcznie na kartce papieru są bardziej kreatywne i stymulujące wyobraźnię.

Sposób tworzenia mapy myśli

  1. W centrum kartki papieru formatu A4, w ułożeniu poziomym, umieszczamy zagadnienie kluczowe czyli prostą definicję problemu do rozwiązania lub pomysłu, nad którym pracujemy
  2. Od zagadnienia kluczowego wyprowadzamy gałęzie (najlepiej różnokolorowe), na których umieszczamy słowa z nim powiązane lub przedstawiamy je za pomocą obrazków (po wyczerpaniu pomysłów możemy wpisywać przeciwieństwa i myśli, które przychodzą nam w danej chwili do głowy, chociaż wydają się niezwiązane z zagadnieniem)
  3. Rozwijamy nasze drzewo wyprowadzając gałęzie drugiego i kolejnego stopnia, łącząc słowa wychodzące z różnych gałęzi lub grupując je, np. poprzez otaczanie kołem
Mapa myśli

Mapa myśli

 

Kiedy już mamy wiele słów, obrazów i pomysłów wskazujących różne kierunki rozwiązań, sprawdzamy, które są możliwe do zastosowania, najodpowiedniejsze w danej sytuacji czy jeszcze niewyeksploatowane. Możemy to zrobić za pomocą kolejnej techniki kreatywnego myślenia, zwanej metodą SCAMPER.

Metoda SCAMPER

Metoda SCAMPER zakłada, że każda nowość to modyfikacja tego co już istnieje, poprzez dopasowanie do określonych potrzeb i oczekiwania. Adaptacji dokonuje się według listy pytań, badającej możliwości określonych modyfikacji.

S (ang. Supstitute) – Zastąp
Co możemy zastąpić? Jak możemy zastąpić? Czym możemy zastąpić? Czy możemy zmienić kształt, kolor, materiał, nazwę? Może zmienić zasady, zaangażowane osoby?

C (ang. Combine) – Połącz
Co możemy połączyć? Z czym możemy połączyć? Co należało by połączyć żeby zmaksymalizować ilość użytkowników? Jakie talenty i zasoby można połączyć? Może nawiązać współpracę lub zaangażować inne osoby?

A (ang. Adapt) – Dostosuj
Czy w przeszłości istniały rzeczy/projekty podobne do tego, nad którym pracujemy? Co moglibyśmy skopiować? Kogo moglibyśmy naśladować?  Komu chcielibyśmy dorównać? Jakie inne pomysły możemy wykorzystać?

M (ang. Magnify) – Powiększ
Co można powiększyć? Co należałoby podkreślić lub wzmocnić? Czy można coś zrobić dłuższe, szersze lub wyższe? Może zduplikować? Zwiększyć wartość?

P (ang. Put to Another Use) – Wykorzystaj do innych celów
Jak inaczej można coś wykorzystać? W jaki sposób można tego użyć? Czy mogą z tego korzystać osoby spoza grupy docelowej? Jak wykorzysta to dziecko lub osoba starsza?

E (ang. Eliminate) – Wyeliminuj
Jak można coś uprościć? Co możemy wyeliminować? Czego powinno być mniej? Może podzielić coś na mniejsze części/etapy? Co by się stało gdyby opuścić jakiś etap? Co nie jest potrzebne? Co można zmniejszyć?

R (ang. Reverse) – Odwróć
Czy można zmienić kolejność? Zastosować inny układ? Co można przełożyć? Zmienić negatywne na pozytywne? Odwrócić? Zastosować odbicie lustrzane? A może zrobić coś dokładnie przeciwnego do zamierzonego?

Metodę SCAMPER można stosowac na kilka sposobów. Można na przykład przechodzić do kolejnych pytań odpowiadając możliwie szybko na każde z nich lub pozostać przy każdym pytaniu do chwili, kiedy poczujemy, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwe odpowiedzi czy kombinacje.

Możesz skomentować wpis, lub utworzyć trackback z własnej strony.

Skomentuj