Projektowanie graficzne >> Elementy projektowania > Linia

Co to jest linia?

Linia jest jednym z podstawowych elementów i narzędzi projektowania. Żeby wydzielić przestrzeń potrzebujemy linii, żeby cokolwiek napisać również potrzebujemy linii.
I oczywiście potrzebujemy jej do rysowania.
Pod względem geometrycznym linia jest śladem poruszającego się punktu, wyraża więc ruch kierunkowy.

Funkcje linii

Linie wykorzystujemy do wielu celów, z których najważniejsze to:

  • dzielenie i łączenie obszarów i elementów kompozycji czyli swoiste jej porządkowanie
  • definiowanie kształtów
  • tworzenie wzorów
  • wprowadzanie dynamiki
  • prowadzenie wzroku
  • przekazywanie komunikatów
  • wywoływanie emocji.
Linie

Rodzaje linii

Rodzaje linii

1) Linie proste / łamane /krzywe

Linia prosta – podstawowy rodzaj linii,

Linia łamana– tworzona z linii prostych, najprostsza to jednokątna. Linie łamane wyrażają ekscytację, niepokój, nerwowość, intensywny ruch

Linia krzywa – przeciwieństwo linii prostej. Jej najprostszą formą jest łuk, poprzez literę „S” do linii swobodnie falujących. Są mniej przewidywalne od linii prostych. W zależności od ilości łuków mogą być spokojne lub dynamiczne. Linie krzywe są przyjemne dla oka. Mogą być wyrazem piękna, zmysłowości i naturalności poprzez skojarzenie, np. z pięknem kobiecego ciała.

2) Linie poziome / pionowe / pochyłe (diagonalne)

Linie poziome – wyrażają spokój i stabilność. Kojarzą się z odpoczywającym człowiekiem i horyzontem. Mogą także wyrażać rozpościeranie się i rozszerzanie.

Linie pionowe – wydają się silniejsze i bardziej dynamiczne od poziomych tak jak człowiek stojący od leżącego. Mogą być wyrazem mocy, godności i formalności.

Najbardziej dynamiczne i interesujące są linie pochyłe. Pochyla się człowiek, który biegnie i drzewo kołysane wiatrem. Linie pochyłe są wyrazem wzrostu i postępu. Służą również do budowania głębi.

3) Linie rzeczywiste / wyobrażone

Linia może być dosłowna lub być ścieżką, stworzoną przez nasz mózg, który szuka rozpoznawalnych wzorów. Takie niewidoczne ścieżki, po których podąża wzrok są nie mniej ważne niż  te widoczne. Linie takie tworzone są poprzez wyrównanie tekstu, linie bazowe wierszy, kierunek wzroku postaci itp.

4) Linie ciągłe / przerywane / kropkowane

Linie ciągłe wydają się bardziej solidne i silniejsze niż przerywane czy kropkowane, które symbolizują delikatność i tymczasowość.

5) Linie grube / cienkie / innych grubości

Linie cienkie mogą być wyrazem słabości a grube siły i stabilności.

Linia, która staje się coraz grubsza względem jej długości, stopniowo postrzegana jest jako płaszczyzna

Linie mogą pojawiać się z nieskończoności i dążyć do nieskończoności lub zaczynać się/ kończyć w określonym punkcie.

Linie, które wchodzą w przestrzeń i opuszczają ją wzmacniają wrażenie ruchu w kierunku, który wyznaczają.

Końce linii mogą być ostre, proste, łagodne, zakrzywione, poszarpane itp.

Grupy linii układają się we wzory i mogą tworzyć rytm.
Ale o rytmie i wzorach napiszę w kolejnych artykułach…

Możesz skomentować wpis, lub utworzyć trackback z własnej strony.

Skomentuj